• Algemene voorwaarden

  Verhuur van e-bikes in alle varianten en maten

Algemene voorwaarden

ONZE HUURVOORWAARDEN

 

 1. De verhuurder stelt de fiets in goede staat aan huurder ter beschikking. Indien huurder meent dat de door verhuurder aan hem ter beschikking gestelde fiets zich niet in goede staat bevindt, dan dient huurder dit terstond bij aflevering aan verhuurder te kennen te geven.
 2. Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde artikelen en zal zowel reparatiekosten als de kosten voor noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden aan de verhuurder.
 3. Huurder zal aan verhuurder de in artikel 2 bedoelde kosten uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de fiets voldoen.
 4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de huurder voor elke dag dat het gehuurde later dan overeengekomen wordt teruggebracht, aan verhuurder de volle daghuur voldoen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum.
 5. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
 6. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen. Huurder zal de fiets telkens goed op slot zetten en niet on afgesloten en/of onbewaakt achterlaten.
 7. Huurder is aansprakelijk voor de schade die huurder aan derden toebrengt, tenzij huurder aan kan tonen dat de schade is veroorzaakt door een gebrek aan de gehuurde fiets.
 8. Alle huurartikelen dienen voor 18.00 uur ingeleverd te zijn op dinsdag tot en met vrijdag en voor 17.00 uur op zaterdag en zondag.
 9. De fiets mag slechts één persoon vervoeren tenzij achter- of voorop de fiets een kinderzitje wordt gemonteerd voor een kind van maximaal 4 jaar.
 10. Bij elke voortijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.
 11. Bent u de fietssleutel kwijt dan maken wij graag een nieuwe voor u. De kosten hiervoor bedragen € 7,50 en zullen worden doorberekend.

 

Online reserveringen

 1. Indien een online reservering niet direct betaald wordt, is er geen reservering gemaakt. Wij kunnen de reservering dan niet in behandeling nemen.
 2. Bezorgen is in sommige gevallen mogelijk. U kunt hiervoor telefonisch of per mail contact met ons opnemen. U ontvangt van ons een bevestiging indien bezorging mogelijk is.
 3. Reserveringen voor een kortere huurperiode dan 1 dag kunnen niet in behandeling genomen worden.
 4. Reserveringen gebeuren bij voorkeur via onze website, lukt dat niet dan kunt u telefonisch of via mail contact met ons opnemen.
 5. Indien een reservering uiterlijk 7 dagen voor aanvang wordt geannuleerd kan deze worden terugbetaald. Mocht de annulering binnen 7 dagen voor aanvang gebeuren dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. 

 

Op alle geschillen welke uit de huurovereenkomsten mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorts is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.